Fôring

FEEDWALL, UTVENDIG FÔRING

  • Feedwall er bygget opp i en galvanisert ramme med plexiglass vegg og en solid rørkonstruksjon hvor hydrauliske sylindere svinger veggen inn for fôring, ut for ventilasjon og ned for lukket vegg.
  • Arealbesparende, med inntil 20 %, som kan fører til lavere bygg kostnader og høyde/bredde på bygget.
  • Arbeidsbesparende, Det er mange ganger bare behov for å fôre en gang i døgnet, det trengs ikke å skyve inn fôr flere ganger i døgnet.
  • Smakelig fôr, alltid tilgjengelig, det ”rotes” ikke mye i fôret, minimal luftinnblanding, ingen gjødselrester i fôret i fra fottøy/kryssende dyr, jord i fra fôrvogn og traktor.
  • Helse, trykkskader på nakke, bog og klauver reduseres betraktelig p.g.a. de slipper å strekke seg, med alltid frisk fôr tilstede får selv de laveste rangerte dyrene tid og muligheter til og spis tilstrekkelig, veggen slipper inn store mengder lys.
  • Bedre plassutnyttelse, uten et langsgående bredt fôrbrett, som hindrer maksimal utnyttelse av areal/dyretrafikk.
  • Ventilasjon, her kan en få til naturlig ventilasjon uten støyende vifter. På varme dager kan Feedwallen svinge ut for stor utskifting av luft.
  • Vedlikehold, Det er minimalt, hvis ingen. Sjekk hydraulikkolje, smør opp glidelager.
  • Robot fjøs, her er en tegning av fjøs for 2 roboter.
  • Referanse og for mer informasjon er du velkommen til å kontakte oss.

For tekniske detaljer se vedlegg:

Feedwall informasjon:Feedwall_info.pdf
Feedwall tegning:Tekening_feedwall.pdf
Feedwall:Feedwall.pdf